ติดต่อเรา

CONTACT page header visual for pc

ติดต่อเรา

CONTACT page header visual for smart phone

แบบฟอร์มCONTACT FORM

ปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับงานบัญชี ภาษี วีซ่า เป็นต้น ติดต่อเพื่อตรวจวิเคราะห์ฟรีและขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ค่ะ

ชื่อ

ชื่อบริษัท

อีเมล

หมายเลขโทรศัพ

เรื่องที่ต้องการติดต่อ

ขอคำปรึกษาหรือสอบถาม

ช่องทางการติดต่อHELP DESK

จดทะเบียนบริษัท ขอใบอนุญาต

เรื่องจดทะเบียนบริษัท แก้ไขข้อมูลบริษัท ขอใบอนุญาตต่างๆ

admin@apk-accounting.co.th

รายเดือน บัญชี ภาษี

เรื่องเอกสารบัญชีรายเดือน บัญชี ภาษี

accounting@apk-accounting.co.th

การเงิน ค่าใช้จ่าย สอบถามราคา

เรื่องการเงิน สอบถามราคา ใบเสนอราคา ใบวางบิลต่างๆ

billing@apk-accounting.co.th

วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน

เรื่องขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน

visa-wp@apk-accounting.co.th

เรื่องอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

others@apk-accounting.co.th

ปัญหาที่พบบ่อยCOMMON PROBLEMS

  • นักลงทุนที่ต้องการจดทะเบียนเปิดบริษัท ควรจะพูดคุยกับเจ้าบ้าน หรือเจ้าของอาคารก่อนที่จะจดทะเบียนว่าเจ้าของบ้านยินยอมให้เอกสารเพื่อมาจดทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • สำหรับนักลงทุนที่จะเปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดพื้นที่โซนนิ่งไม่ให้จำหน่ายสุราใกล้วัด โรงเรียน ควรจะตรวจสอบกับกรมสรรพสามิตให้ละเอียดก่อนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
  • ต่างชาติที่ลาออกจากบริษัท จะต้องทำการยกเลิกวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่เช่นนั้นวันที่ท่านไปต่ออายุวีซ่ากับบริษัทใหม่ จะถูกกองตรวจคนเข้าเมืองตรวจปรับย้อนหลังวันละ 500 บาท