เกี่ยวกับเรา

ABOUT US page header visual for pc

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US page header visual for smart phone
image for เกี่ยวกับเรา

มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงบัญชี

เราเป็นองค์กรที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในมาตราฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล เราคิดค้นและนำเสนอบริการทางการบัญชีอันเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าเรา และลงทุนเพื่อบุคลากรของเราให้ได้รับการพัฒนาในทุกโอกาสเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการบัญชี

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด โดยบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ

Background image for our strong points section

มีประสบการณ์
ยาวนาน

Strong Point icon มีประสบกานณ์ยาวนาน

องค์หลัก
การเรียนรู้

Strong Point icon องค์รักการเรียนรู้

ทำงาน
รวดเร็ว

Strong Point icon ทำงานรวดเร็ว

สำนักงานใหญ่

เอ.พี.เค การบัญชี จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

223 ซอยพระยามนธาตุ แยก 35 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547134073

รูปของเอ.พี.เค การบัญชี จำกัด สำนักงานสาขาพัทยา
รูปของเอ.พี.เค การบัญชี จำกัด สำนักงานสาขาพัทยา
รูปของเอ.พี.เค การบัญชี จำกัด สำนักงานสาขาพัทยา

สำนักงานสาขาพัทยา

เอ.พี.เค การบัญชี จำกัด
(สาขาพัทยา)

202/237 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547134073

รูปของเอ.พี.เค การบัญชี จำกัด สำนักงานสาขาพัทยา
รูปของเอ.พี.เค การบัญชี จำกัด สำนักงานสาขาพัทยา
รูปของเอ.พี.เค การบัญชี จำกัด สำนักงานสาขาพัทยา
ช่องทางการติดต่อ

จดทะเบียนบริษัท ขอใบอนุญาต

เรื่องจดทะเบียนบริษัท แก้ไขข้อมูลบริษัท ขอใบอนุญาตต่างๆ

admin@apk-accounting.co.th

รายเดือน บัญชี ภาษี

เรื่องเอกสารบัญชีรายเดือน บัญชี ภาษี

accounting@apk-accounting.co.th

การเงิน ค่าใช้จ่าย สอบถามราคา

เรื่องการเงิน สอบถามราคา ใบเสนอราคา ใบวางบิลต่างๆ

billing@apk-accounting.co.th

วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน

เรื่องขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน

visa-wp@apk-accounting.co.th

เรื่องอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

others@apk-accounting.co.th

ติดต่อเราCONTACT

ปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับงานบัญชี ภาษี วีซ่า เป็นต้น ติดต่อเพื่อตรวจวิเคราะห์ฟรีและขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ค่ะ

ปัญหาที่พบบ่อยCOMMON PROBLEMS

  • นักลงทุนที่ต้องการจดทะเบียนเปิดบริษัท ควรจะพูดคุยกับเจ้าบ้าน หรือเจ้าของอาคารก่อนที่จะจดทะเบียนว่าเจ้าของบ้านยินยอมให้เอกสารเพื่อมาจดทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • สำหรับนักลงทุนที่จะเปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดพื้นที่โซนนิ่งไม่ให้จำหน่ายสุราใกล้วัด โรงเรียน ควรจะตรวจสอบกับกรมสรรพสามิตให้ละเอียดก่อนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
  • ต่างชาติที่ลาออกจากบริษัท จะต้องทำการยกเลิกวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่เช่นนั้นวันที่ท่านไปต่ออายุวีซ่ากับบริษัทใหม่ จะถูกกองตรวจคนเข้าเมืองตรวจปรับย้อนหลังวันละ 500 บาท