เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้(Cookies)เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

PRIVACY POLICY

APKについてヘッダー画像

PRIVACY POLICY

APKについてヘッダー画像 スマホ用

เว็บไซต์นี้ใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม

1.การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราเปิดรับการติดต่อสอบถามจากลูกค้าทางแบบฟอร์มการติดต่อสอบถาม-ขอใบเสนอราคา กรณีนี้จะขอให้กรอกข้อมูลสำหรับตอบกลับและติดต่อ (เช่น ชื่อบริษัท, ชื่อฝ่าย, ชื่อนามสกุล, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมานั้นจะนำไปใช้สำหรับตอบกลับการสอบถามของท่าน และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

2.การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งาน จะไม่มีการให้หรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานและกรณีที่มีเหตุอันควร

3.การควบคุมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะควบคุมอย่างเข้มงวดและจะไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนำไปใช้

4.คุกกี้

มีหน้าเพจที่จะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธไม่รับคุกกี้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ซึ่งจะทำให้เราไม่ได้รับข้อมูลที่จำแนกบุคคลโดยใช้คุกกี้

ติดต่อเราCONTACT

ปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับงานบัญชี ภาษี วีซ่า เป็นต้น ติดต่อเพื่อตรวจวิเคราะห์ฟรีและขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ค่ะ

ปัญหาที่พบบ่อยCOMMON PROBLEMS

  • นักลงทุนที่ต้องการจดทะเบียนเปิดบริษัท ควรจะพูดคุยกับเจ้าบ้าน หรือเจ้าของอาคารก่อนที่จะจดทะเบียนว่าเจ้าของบ้านยินยอมให้เอกสารเพื่อมาจดทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • สำหรับนักลงทุนที่จะเปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดพื้นที่โซนนิ่งไม่ให้จำหน่ายสุราใกล้วัด โรงเรียน ควรจะตรวจสอบกับกรมสรรพสามิตให้ละเอียดก่อนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
  • ต่างชาติที่ลาออกจากบริษัท จะต้องทำการยกเลิกวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่เช่นนั้นวันที่ท่านไปต่ออายุวีซ่ากับบริษัทใหม่ จะถูกกองตรวจคนเข้าเมืองตรวจปรับย้อนหลังวันละ 500 บาท