ทำเนียบลูกค้า

CLIENT page header visual for pc

ทำเนียบลูกค้า

CLIENT page header visual for smart phone

ด้านล่างเป็นส่วนลูกค้าของ A.P.K ค่ะ เราตั้งใจทำงานเพื่อลูกค้าทำงานปลอดภัย และมีความสุขยิ้มได้ที่เมืองไทยค่ะ

Client Logo Mark Z.com
Client Logo Mark Nagiya
Client Logo Mark DACO
Client Logo Mark JAPANESE DINING HAMAOKA
Client Logo Mark WASHOKU AJI
Client Logo Mark Misaki
Client Logo Paphawinn Jewelry
Client Logo Torajiro
Client Logo Kitaohji
Client Logo Good Life
Client Logo Ratni Pimaan
Client Logo Heminngway
Client Logo Mark Edicon
Client Logo Ivory
Client Logo Saitou
Client Logo Quan
Client Logo Tripull
Client Logo Mark Office Masatoshi Goto
Client Logo Daikichi
Client Logo Onebal
Client Logo Mark VANESSA CABARET
Client Logo BB info
Client Logo Dayzero Bangkok
Client Logo Mark Damond By Doctor
Client Logo Mark Sutadonn
Client Logo Mark NANPUU
Client Logo OKMR
Client Logo Monsoon
Client Logo Viva
Client Logo In Vite

ติดต่อเราCONTACT

ปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับงานบัญชี ภาษี วีซ่า เป็นต้น ติดต่อเพื่อตรวจวิเคราะห์ฟรีและขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ค่ะ

ปัญหาที่พบบ่อยCOMMON PROBLEMS

  • นักลงทุนที่ต้องการจดทะเบียนเปิดบริษัท ควรจะพูดคุยกับเจ้าบ้าน หรือเจ้าของอาคารก่อนที่จะจดทะเบียนว่าเจ้าของบ้านยินยอมให้เอกสารเพื่อมาจดทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • สำหรับนักลงทุนที่จะเปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดพื้นที่โซนนิ่งไม่ให้จำหน่ายสุราใกล้วัด โรงเรียน ควรจะตรวจสอบกับกรมสรรพสามิตให้ละเอียดก่อนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
  • ต่างชาติที่ลาออกจากบริษัท จะต้องทำการยกเลิกวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่เช่นนั้นวันที่ท่านไปต่ออายุวีซ่ากับบริษัทใหม่ จะถูกกองตรวจคนเข้าเมืองตรวจปรับย้อนหลังวันละ 500 บาท